O Bolesławie, który nie śpi…

Dla jednych był to mąż stanu porównywalny do innych mu równych w każdej epoce – wzór średniowiecznego władcy. Dla innych to cyniczny i wyrachowany okrutnik, którego przydomek mówi sam za siebie… Jakim władcą był Bolesław Krzywousty można rozstrzygnąć w czasie lekcji, na której ten interaktywny obrazek na pewno się przyda. https://view.genial.ly/5e85ee32eee04a0dac99dc8a/interactive-image-boleslaw-ktory-nie-spi