Aniołki Bez Charliego

Gdy świat się zatrzymał…Młoda Polska w dialogu z pandemią XXI wieku.

Temat: Gdy świat i człowiek wstrzymują oddech. Młodopolski światopogląd w social media i w dialogu z pandemiczną współczesnością (2h)

szkoła ponadgimnazjalna

język polski

klasa 2

autorka: Aniołki Bez Charliego

Cele lekcji:

  1. Wskazanie źródeł filozoficznych Młodej Polski. Dostrzeżenie analogii we współczesności – pandemia a nastroje fin de siécle’u.
  2. Wykorzystanie kontekstu filozoficznego do interpretacji manifestów Młodej Polski. 
  3. Artyści w obliczu kryzysu światopoglądowego.
  4. Wyjaśnienie pojęć : neoromantyzm, dekadentyzm, fin de siécle, modernizm, ekspresjonizm, symbolizm, impresjonizm.

Zaproponuj film przygotowany w aplikacji room planner – jak można znaleźć antidotum na zło świata? Projektując! Dom artystów: C.Moneta, S.Wyspiańskiego i V.van Gogha. Bawiąc się w architekta, zajmiesz umysł skażony dzisiaj pandemią koronawirusa, który zatrzymał cały świat.

Projektując dom artystów, zainspiruj się aplikacjami do projektowania.

Następnie poznaj poglądy filozoficzne Artura Schopenhauera, Henri Bergsona, Fryderyka Nietzschego. Wykorzystaj następujące ustalenia (patrz galeria).

Zaprojektuj profil na Facebooku ,,Młoda Polska a Młody Świat 2020.”

Wyobraź sobie, że wcielasz się w powyższych filozofów i budujecie wspólny profil, w którym opowiecie światu z przyszłości o bolączkach przełomu XIX/XX wieku. W komentarzach pod postami niechaj wypowiedzą się współcześni ci ludzie – przewodniczący WHO, europarlamentarzyści, prezydenci europejskich metropolii. Na profilu powinny się także pojawić pojęcia: dekadentyzm, fin de siécle, neoromantyzm, modernizm.

Teraz zapoznaj się z manifestami epoki: ,,Młoda Polska” A.Górskiego i ,,Confiteor” S.Przybyszewskiego. 

,,Artyści zanegowali działania na polu społecznym i materialnym, odrzucili sposób życia typowy dla filistrów (skupionych przede wszystkim na pomnażaniu dóbr materialnych). Ludzie sztuki pragnęli rozwijać się duchowo i pielęgnować indywidualizm, który traktowali jako najwyższą wartość. Poeci młodopolscy odrzucili funkcje społeczne poezji.

Twórcy Młodej Polski rozumieli literaturę jako religię, a artyści powinni pełnić funkcję kapłanów. Literatura – w opinii twórców młodopolskich – miała ukazywać najgłębsze pragnienia artystycznej duszy. Moderniści (neoromantycy) traktowali poezję Mickiewicza – mistyka jako wzór do naśladowania i „drogę do odrodzenia”.

Twórcom manifestów młodopolskich towarzyszyły także przejawy bankructwa idei.”

Skonfrontuj ich poglądy z Twoim wyobrażeniem artystów, którzy współcześnie również znaleźli się w sytuacji trudnej, wywołanej pandemią koronawirusa.

Nagraj audycję z udziałem A.Górskiego i S.Przybyszewskiego, zaproszonych  do studia przez współczesnego XXI -wiecznego artystę, który zaproponuje  temat programu ,,Gdy świat i człowiek wstrzymują oddech”.

Program/audycję nagraj z udziałem kolegów za pomocą aplikacji iMovie, Clips lub na platformie Zoom.

Informacja dla nauczyciela:

Te lekcje pozwalają zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

pkt.8 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej.

pkt.9 Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi i egzystencjalnymi.

pkt.10 Wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny.

TAGS: Młoda Polska, neoromantyzm, modernizm, dekadentyzm

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cresta Social Messenger