Aniołki Bez Charliego

Jak zakończyłaby się „Odprawa posłów greckich”, gdyby wykorzystano Design Thinking?

Design Thinking to metoda twórczego rozwiązywania problemów. A w „Odprawie posłów greckich” Jana Kochanowskiego mamy problem, i to poważny. Ponadto wiemy, jakie będą konsekwencje tak nieumiejętnie rozwiązanego problemu.

Postanowiłyśmy przepracować tę nieatrakcyjną, archaiczną, niezrozumiałą dla ucznia lekturę z pomocą nowych narzędzi. Zadaniem młodzieży było więc wykorzystanie metody myślenia projektanckiego i takie rozwiązanie konfliktu między Grekami a Trojanami, aby nie dopuścić do wojny.

Zaczęliśmy od genezy dramatu, okoliczności jego powstania. Uczniowie odkryli wiele fascynujących informacji podczas przeszukiwania internetu. Wszystko spisaliśmy w formie padletu.

Po wynotowaniu roszczeń posłów greckich oraz mieszkańców Troi i wywnioskowaniu, że trudno będzie pogodzić zwaśnione strony, postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej obozowi skupionemu wokół Priama. Przyjrzeć się tym, od których zależało, jaką odpowiedź otrzymają przybyli posłowie.

Poddaliśmy gruntownej analizie dwie kluczowe postaci, Antenora i Aleksandra. Młodzież podzieliła się na grupy, które, każda czytając te same dialogi prowadzone przez bohaterów, miały spróbować zrozumieć potrzeby i preferencje swojego bohatera i stworzyć jego personę, czyli zestaw cech charakteryzujących ich „klienta”.


W celu pogłębienia profilów Antenora i Aleksandra młodzież stworzyła także Moodboard (tablicę nastrojów), aby jeszcze bardziej zrozumieć postaci.

Ostatnim elementem poznania antagonistów była lektura słynnych wystąpień oratorskich przed Priamem. Przeczytaliśmy także monolog Iketaona. Chcemy, aby młodzież uczyła się od najlepszych, dlatego poszukaliśmy wspólnie środków retorycznych, jakimi posłużyli się bohaterowie. Sporządzony w ten sposób katalog chwytów oratorskich młodzież miała wykorzystać podczas pracy własnej.

Teraz mogliśmy już stwierdzić z przekonaniem i uargumentować, kto kłamie, kto manipuluje, kto ma szlachetne intencje, a kto szuka poklasku.

Mogliśmy także podjąć próbę zaproponowania innych rozwiązań konfliktu, które pozwoliłyby uniknąć wojny i zagłady Troi. Szkoda, że Trojanie nie znali metody DT…

Finałem lekcji miało być przeniesienie sytuacji opisanej przez Kochanowskiego ze starożytności do czasów współczesnych. Młodzież otrzymała tak sformułowane zadanie:


WYOBRAŹ SOBIE PODOBNIE SKOMPLIKOWANĄ SYTUACJĘ POLITYCZNĄ DZIŚ. JESTEŚ DORADCĄ PREZYDENTA/PREMIERA, A TWOJEJ OJCZYŹNIE/OBYWATELOM ZAGRAŻA NIEBEZPIECZEŃSTWO. CHCESZ PRZEKONAĆ ZWIERZCHNIKA DO SWOICH RACJI. Podzielcie się na trzy grupy różne pod względem światopoglądu. UŁÓŻCIE PŁOMIENNĄ MOWĘ I NIECH LIDER GRUPY JĄ WYGŁOSI. Przyjmiecie postawę dalekowzrocznego i szlachetnego Antenora, egoistycznego Aleksandra, czy przekupnego i przebiegłego Iketaona?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cresta Social Messenger