Aniołki Bez Charliego

Scenariusz imprezy szkolnej z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku

MŁODZIEŻOWY SEJMIK – PIKNIK WOLNOŚCI

/młodzież zgromadzona w szkolnej hali sportowej siedzi na kocach, ubrana jest piknikowo; w hali porozwieszane są plakaty związane z wydarzeniami 4.06.1989 roku, z hasłami i cytatami o wolności; prezentacje ogląda na rozwieszonym ekranie/

WSTĘP – prezentacja – fragment Dziennika Telewizyjnego z Jolantą Szczepkowską i wydarzenia 4.06.1989

WPROWADZENIE – prowadzący Szymon i Bartek zaczynają dialog

  • O wolności mówią wszyscy, ale czy wszyscy wiedzą, czym jest wolność?
  • Monteskiusz twierdził, że: Wol­ność to pra­wo czy­nienia wszys­tkiego, co nie jest zabronione, a Henryk Sienkiewicz, że: Wol­ność  to pra­wo ro­bienia te­go, co się chce, i przeszkadza­nia in­nym w ro­bieniu  tego, cze­go chcą. Najczęściej ludzie definiują sobie to tak: wolność jest wtedy, gdy nikt nie każe i nikt nie zabrania.
  • Bzdura! Wolność nie tkwi w braku zakazów i nakazów tylko w swobodzie wyboru. Bo kiedy łatwiej dokonywać swobodnych wyborów? Kiedy wszystko jest ściśle określone, czy kiedy nic nie jest określone? Zdecydowanie kiedy wszystko jest ściśle określone. Większość zakazów i nakazów dobrze służy wolności. Sprawia, że łatwo przewidywać skutki własnych wyborów, przez co wybory są bardziej swobodne. Wolność może istnieć w warunkach, kiedy obowiązują jasne, stałe zasady dla wszystkich – najlepiej ograniczone jedynie do regulowania sytuacji konfliktowych. Brak zasad to ograniczenie wolności. Brak zasad jest utrudnieniem wyboru oraz preferowaniem silniejszych i bardziej bezwzględnych. Może przerodzić się w anarchię.
  • To jak jest z tą wolnością? Jestem wolny, gdy mogę wszystko? Czy raczej: Jestem wolny, gdy nie muszę nic? A może… róbta, co chceta? Jeżeli wolność rozumiemy jako: Jestem wolny, gdy mogę… (wszystko), to można też rozumieć wolność, jako: Jestem wolny, gdy nie muszę… (nic). Ale przecież w żadnej społeczności nie można wszystkiego (nie można zabić, ukraść, oszukać, zdradzić itd.) ani w żadnej nic nie musieć (nie musieć przestrzegać prawa, przestrzegać zasad, płacić podatków itd.). Nie da się zorganizować (nawet teoretycznie) społeczeństwa, w którym mogłaby istnieć wolność w rozumieniu jednej z tych definicji.
  • A gdyby połączyć te dwa rozumienia wolności, to może jedyna słuszna definicja wolności to  stan, w którym można nic nie musieć.
  • I tu warto zadać pytanie: Czy wolność zatem jest nieograniczona? Czy jednak potrzebne są nakazy i zakazy? Prawo mówi: kto dopuści się czynu (nie dopełni obowiązku)…. ten podlega karze …. A więc prawo dopuszcza możliwość odrzucenia przymusu i uczciwie uprzedza o alternatywie kary w wyznaczonych ramach. Zatem pozostawia wolność wyboru.
  • Rację ma zatem autor słów: nigdy nie dość wolności. Należy chyba jednak pamiętać, że o wolność trzeba się troszczyć zwłaszcza dziś, gdy jej wrogami nie są już komuniści i obce wojska, lecz stereotypy, nawyki, ksenofobiczne postawy, przyzwyczajenia, niestety czasem też głupota.

Szymon: My dziś w tak ważnym dla wszystkich Polaków dniu – 30 rocznicy pierwszych wolnych (choć tylko częściowo) wyborów parlamentarnych, korzystając z wolności też chcemy zabrać głos w ważnych dla nas sprawach. Jak zauważyliście, jest dość wolna konwencja naszego dzisiejszego spotkania, ale przecież niedawno był Dzień  Dziecka, wakacje za pasem, a wolność to przecież też swoboda i radość. Jednak wcale to nie oznacza niepoważnego celu naszego prawie pikniku 🙂

Bartek: Będziemy rozmawiać na bardzo poważne tematy. Dostaliście je i przedyskutowaliście. Dziś każda  klasa przedstawi dwa punkty widzenia w danej kwestii. Macie na to do 6 minut. Po wysłuchaniu argumentów za i przeciw wszyscy zagłosujemy, podnosząc białe kartki na – za albo czerwone na – przeciw. Głosy zostaną zliczone przez opiekunów klas i przedstawione w tabeli głosowań. Powstanie w ten sposób deklaracja uczniów naszej szkoły, która zawiśnie na eksponowanym miejscu. W końcu to głos waszej wolności! Skorzystajmy z tej możliwości. Otwieram obrady Młodzieżowego Sejmiku – Pikniku Wolności!

Szymon: Na początek głos klas 7 i 8. Zapraszamy. /uczniowie występują w parach i przedstawiają argumenty za i przeciw na tematy wcześniej wylosowane/

SZCZEPIENIA POWINNY BYĆ BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZKOWE

PRÓG PEŁNOLETNOŚCI POWINIEN BYĆ OBNIŻONY DO LAT 16

IN VITRO POWINNO BYĆ REFUNDOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

RELIGIA POWINNA BYĆ NAUCZANA TYLKO W KOŚCIELE

POLSKA POWINNA ZOSTAĆ POZA STREFĄ EURO 

Szymon: Zarządzam głosowanie /wszyscy uczestnicy pikniku oddają głosy podnosząc białe lub czerwone kartki, wyniki spisują wyznaczone osoby i składają je do komisji/

Bartek: Czas na chwilę przerwy w obradach. Przed wami piknikowy konkurs. Podaję kod do kursu iTunes. Tam znajdziecie instrukcję i zadania. Gotowi? Zaczynamy! /każda klasa, jako zespół rozwiązuje zadania – rebusy, krzyżówki, wykreślanki itp. związane z tematyką wolności i wydarzeniami 4.06. 1989 roku, w tle lecą piosenki związane z tematyką wolności/

Szymon: Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa… Nieco mniej punktów zdobyli uczniowie z klasy… Na trzecim miejscu klasa… Gratuluję wam wszystkim wiedzy i zaangażowania! A teraz wznawiamy obrady. Zapraszam klasy licealne

MAŁŻEŃSTWA JEDNOPŁCIOWE POWINNY BYĆ ZALEGALIZOWANE W POLSCE

ZAKRES OPIEKI SOCJALNEJ PAŃSTWA POWINIEN BYĆ OGRANICZONY

OCHRONA ŚRODOWISKA POWINNA BYĆ RYGORYSTYCZNIE EGZEKWOWANA PRZEZ PRAWO

WOLNOŚĆ SZTUKI NIE POWINNA BYĆ OGRANICZANA PRZEZ PRAWO

WOLNOŚĆ MEDIÓW NIE POWINNA BYĆ OGRANICZANA PRZEZ PRAWO

PRAWA ZWIERZĄT POWINNY BYĆ CHRONIONE NA RÓWNI Z PRAWAMI CZŁOWIEKA

Bartek: Zarządzam głosowanie

Prezentacja: Liderzy wolności w Keynote

Szymon: Komisja policzyła głosy. Ogłaszam wyniki obrad. Temat 1 – za głosowało…, przeciw…. itd.

Bartek: Wszystkie nasze dzisiejsze ustalenia zostaną spisane na plakacie, który, jako vox iuvenibus, czyli głos młodych zawiśnie w szkolnej auli. Zamykam obrady naszego Młodzieżowego Sejmiku-Pikniku Wolności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cresta Social Messenger