Aniołki Bez Charliego

Toposy w kulturze

Topos – “miejsce w przestrzeni”, “miejsce w myśli”, wreszcie “miejsce w tekście”. Niezależnie od wewnętrznych podziałów, dysharmonii społecznych, dysonansów poglądów istnieje miejsce, w którym możemy się spotkać. Miejsce wspólne dla wszystkich to kultura. W sztuce różnego pochodzenia, różnych autorów, z różnych epok, rodzajów i gatunków istnieją elementy wspólne – toposy, przechowywane często w nieświadomości zbiorowej (pojęcie to wprowadził C.G.Jung), dziedziczone z pokolenia na pokolenie.

Drodzy uczniowie i nauczyciele!

Dostajecie dziś od nas w prezencie prezentację syntetyzującą ok. 70 toposów i motywów wystepujących w kulturze. Zróbcie z tego dowolny użytek. Może maturzystom i nauczycielom posłuży do powtórek, a może ją rozbudujecie jeszcze bardziej. To temat ledwie zaczęty i chyba nieskończony.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cresta Social Messenger