Aniołki Bez Charliego

Ogień – moc tworzenia i destrukcji

Symbolizuje zarówno duchowe oczyszczenie, wewnętrzną siłę człowieka, zjednoczenie z Absolutem, jak i dezintegrację, moc niszczycielską, męki piekielne… ogień – jeden z pięciu żywiołów w kolejnej odsłonie interdyscyplinarnego projektu ABC.

PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY – ŚWIAT PIĘCIU ŻYWIOŁÓW – CZĘŚĆ IOGIEŃ

Język polski – „Człowiek jest jak ćma: na oślep rwie się do ognia, choć go boli i choć się w nim spali. Robi to jednak dopóty […] dopóki nie oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy…” – Bolesław Prus

 • ogień jako dar – mit o Prometeuszu
 • ogień jako narzędzie męki – “Boska Komedia” D. Alighieri
 • ogień oczyszczający – “Dzieje Tristana I Izoldy”
 • żar miłości – “Sonety Do Laury” F. Petrarka
 • płomienne uczucia – “Cierpienia Młodego Wertera” J. W. Goethe
 • pożar – zagłada – “Quo Vadis” H. Sienkiewicz
 • przysłowia, frazeologizmy

Filozofia/etyka/religia –“Z prawdą jak z ogniem: grzeje ale i pali zarazem” -Aleksander Fredro

 • pojęcie prawdy
 • oczyszczająca moc ognia
 • filozofia Heraklita z Efezu
 • biblijne piekło

Fizyka – Czym są ognie św. Elma?

 • ładunki elektryczne
 • potencjał elektryczny
 • wyładowania elektryczne

Chemia – Chemia na spalonym

 • proces spalania
 • związki chemiczne uwalniane do otoczenia podczas procesu spalania

Matematyka – Zapal się do matmy!

 • bryły platońskie – wielościany foremne (wg Platona ogień reprezentował czworościan)
 • obliczanie pól

Biologia – Ognisty podmuch

 • pożary – ich pozytywne i negatywne skutki dla biosfery
 • pirofity

Geografia – Rozżarzona planeta

 • wulkany – eksplozywne, efuzywne i stratowulkany – ich budowa, typ erupcji i skutki dla środowiska i atmosfery
 • Słońce i Mars

Sztuka – Twórczy zapał

 • motyw ognia w sztuce – „Pejzaż z upadkiem Ikara” Pietera Bruegela (starszego)
 • flamenco – ognisty taniec
 • XII preludium Sztuczne ognie z II tomu Préludes Claude’a Debussy’ego

Historia/WOS – „Często ogień i miecz zastępują lekarstwo” – Seneka Młodszy

 • ogień, jako przyczyna, towarzysz i skutek konfliktów politycznych
 • ogień olimpijski
 • ogień stosów
 • rola ognia w rozwoju cywilizacyjnym człowieka
 • zakaz i kary za wypalanie traw – Ustawa o ochronie przyrody
 • pożary – stan klęski żywiołowej

Języki obce – Językowe igranie z ogniem!

 • idiomy
 • wyjątki w pisowni, odmianie i mowie
 • redagowanie gorących newsów
 • ćwiczenia w mówieniu i pisaniu na tematy każdy temat

Wychowanie fizyczne – Rozpal się do ćwiczeń!

 • przepis na dobrą rozgrzewkę
 • dlaczego warto mieć plan treningowy?

Godzina wychowawcza – „Rydwany ognia” – film Hugh Hudsona ukazuje prawdziwą historię i dwie różne ścieżki na szczyt sportowej sławy, okupione ciężką pracą, poświęceniem i bronieniem własnych ideałów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cresta Social Messenger